Hur kan vi lugna ett stressat nervsystem?

Stress är ett ord som många förknippar med något dåligt och negativt.
Stress är en egentligen naturlig reaktion för kroppen som uppkommer när vi utsätts för hot, påfrestningar eller utmaningar av olika slag. Genom historien har stress varit livsavgörande för överlevnad, när till exempel plötsliga, oförutsedda händelser och faror inträffar.

Den akuta stressen upplevs tillfälligt och går oftast över av sig själv när hotet eller utmaningen är över. Den långvariga stressen, som ibland övergår till ett ”kroniskt” tillstånd, är den som pågår under lång tid och som kan skada oss allvarligt.

Stress kan bero på både inre och yttre faktorer. Den yttre stressen handlar om saker i omgivningen, medan inre stress mer handlar om det man själv upplever som stressande. Det kan till exempel handla känslor som rädslor eller ovisshet. Stress och oro hänger ofta ihop, och för vissa individer utgör större delen av deras dagliga tankemönster stressande och negativa tankar. Vi är alla olika, och det som upplevs som stressande för en person, kan vara helt obetydligt för en annan.

Vid akut stress reagerar kroppen med ”fight or flight” (kamp- eller flykt-reaktion), eller så kan man hamna i reaktionen ”freeze” vilket innebär att man istället blir handlingsförlamad bortkopplad från kroppen.

Vi kamp- eller flykt-reaktion förbereder sig kroppen på att kämpa eller fly från situationen. Stresshormoner aktiveras, man börjar andas fortare, hjärtat slår snabbare och man tål mer smärta.

När hjärnan uppfattar hotet man står inför som för svårt att hantera kan man istället hamna i frys-reaktion. Denna reaktion sker ofrivilligt. Man kan känna sig svag, få yrsel, känna sig avtrubbad och bortkopplad.

Det viktiga när det kommer till stress är att kroppen får återhämtning och sömn mellan stressreaktionerna. Om man inte får den viktiga återhämtningen blir stressen långvarig och kan skapa stor ohälsa och skada. Långvarig stress kan ge en känsla av konstant hög stressnivå i kropp och sinne, eftersom kroppens utsöndring av stresshormoner pågår under långa perioder. Det kan leda till olika problem, sjukdom och utmattning.

Långvarig stress kan påverka kroppen på flera olika sätt. Många upplever:

– Sömnproblem och att inte komma till ro
– Vakna ovanligt tidigt, mitt i natten, eller ha svårt att somna
– Uttömd energi och trötthet som inte går över trots sömn
– Koncentrationssvårigheter
– Sämre minnesförmåga
– Ökade negativa känslor som nedstämdhet, oro och irritation
– Magont, huvudvärk och/eller hjärtklappning
– Stelhet och smärtor i kroppen, muskler och leder
– Sämre immunförsvar
– Att man blir tillbakadragen, social isolering

När vi upplever långvarig stress behöver vi ibland stöd och hjälp utifrån. Det kan vara samtal med en coach, psykolog eller kurator, beroende på vad stressen beror på. Men det finns också mycket du kan göra själv.

Jag har själv varit med om långvarig stress som tillslut visade sig som (bland annat) smärta i hela min kropp. Till en början hade jag ingen aning om vad smärtan berodde på. Med hjälp av olika tekniker och metoder tog jag mig ur stressresponsen.

När man kört på länge utan att ta hand om sigmoch ignorerat kroppens signaler, kan det ta en tid innan kroppen lär sig nytt igen och förstår att den är i trygghet. Här är alla olika.
Att ändra beteenden och tankar kan till en början kännas svårt och motstridigt, trots att man gör något som är bra för kroppen och sinnet. Då gäller det att hålla vid.

Ett av de kraftfullaste verktygen att använda för att bryta stressresponsen är att vara här och nu, med sina sinnen. Genom att fokusera på nuet genom synen, känseln, lukten och hörseln bryter vi tankar och beteenden. När man är helt närvarande i nuet och använder sina sinnen, kan man nämligen inte tänka. Det är så viktigt att hjärnan får vila mellan varven. Tänker vi hela, hela tiden blir vi alldeles utmattade.

Här kommer tips en kort övning som är bra att göra några gånger om dagen för att börja lära om nervsystemet att vara i lung och ro:

1. Sätt dig bekvämt på en stol.
2. Ta ett djupt andetag – andas fyra sekunder in, håll andan i fyra sekunder, och andas sedan ut långsamt.
3. Använd nu dina sinnen. Låt ögonen vandra långsamt på platsen där du befinner dig. Låt ögonen själv styra dit de vill vandra. Kanske fastnar de på en viss punkt och låter blicken vila där, eller kanske vill huvudet vrida åt höger eller vänster för att titta åt ett annat håll. Kanske ut genom ett fönster. Låt blicken vandra några minuter.
4. Slut nu ögonen.
5. Känns underlaget du sitter på. Känn rumpan mot stolen och känn efter hur du upplever det. Är det hårt, kallt, varmt eller mjukt? Känn fötterna mot golvet. Tårna, och kanske hälarna. 
6. Lägg en hand eller båda händerna någonstans på kroppen för att ge stöd och värme till dig själv. Placera handen där det känns rätt för dig. Kanske kan det vara på bröstet, låren eller halsen.

7. Känn in hela kroppen och känn/vandra sedan från huvudet till tårna långsamt.
8. Du kan nu öppna ögonen och återgå till din dag.

Andra aktiviteter som kan lugna vårt nervsystem är:

– Att vara i naturen
– Yoga (jag älskar yin yoga och yoga nidra)
– Meditation
– Andningsövningar och breathwork
– Visualisering
– Stretcha
– Massage
– Vagga eller gunga kroppen
– Humma
– Kramas och umgås med personer du tycker om (människor eller djur)
– Sound healing

sv_SE