What you focus on will grow

Det du fokuserar på växer

Tänk på detta en stund.

Våra tankar och handlingar är nära sammankopplade och det vi väljer att fokusera på kommer att påverka våra resultat och våra liv.

Negativa tankar och upplevelser skapar stress och negativa känslor i kroppen, och påverkar vår upplevelse av livet och världen omkring oss. Det påverkar också hur vi interagerar med den.

Tankar skapar känslor, och att välja tankar som är positiva och mer hjälpsamma kan vara så kraftfullt och lugna vårt nervsystem.

Många människor är inte medvetna om vilka repetitiva tankar man dagarna i ända.

En bra övning kan vara att notera dina tankar och vad ditt fokus är under en dag.
– Vilka typer av tankar har du?
– Vad säger tankarna till dig?
– Är de hjälpsamma?
– Är de vänliga?

Välj en av de negativa, mindre hjälpsamma tankarna och ändra den tanken till en positiv.
Vilken känsla skapar det i din kropp?
Märker du någon skillnad jämfört med innan?

För mig har detta verkligen hjälpt mig att förstå kraften i våra tankar och hur de påverkar oss.

sv_SE